Stratejik Performans Yönetimi

“ÖLÇEMEZSENİZ YÖNETEMEZSİNİZ !

"Günümüzde kurumların rekabetçi ortamda ayakta kalabilmeleri için performanslarını ölçebilmeleri ve hedeflerine ne ölçüde ulaşabildiklerini bilmesi şarttır. Hedefine ne kadar uzakta olduğunu bilmeyen firmalar yüksek risk altındadır. Quickscore kurumların stratejik hedeflerini performans kriterleri şeklinde anlamlı küçük parçalar halinde bölmelerini sağlar. Quickscore’la hem performans kriterlerini hem de bunların strateji ile hedeflere etkisini ölçebilirsiniz. Bu sayede hedeften sapma varsa önceden önlem almak mümkün olur. Quickscore ile doğru ölçer ve o ölçüde de yönetebilirsiniz.”


QUICKSCORE İLE TANIŞIN

BSI (Balanced Scorecard Institute), kurumsal karne otomasyonu için geliştirdiği Nine Steps to Success® metodolojisini gururla sunar. Yeni yazılım çözümü QuickScore™, kullanımı kolay, web tabanlı ve bir organizasyonun kurumsal karneye yaptığı yatırımın dönüşünü hızlıca görmesini sağlayan bir kurumsal karne otomasyonu sistemidir.

En son web teknolojileri ile geliştirilen QuickScore™ ihtiyaç duyduğunuz veriye istediğiniz anda gerçek zamanlı olarak ulaşmanızı sağlar. QuickScore™, stratejik performans ölçümü verilerini bilgiye ve iş zekasına çevirir. QuickScore™ kurumsal karne geliştirme sürecini, Strateji Haritalarını ve performans metriği tablolarını otomatikleştirir; böylece veriler kullanıcıların performansı görselleştirmesini mümkün kılan ve karar verme sürecini iyileştiren yönetim bilgisine dönüşür. Tablolar, grafikler, dashboardlar ve PowerPoint™'e aktarabilme yeni yazılımın dikkat çeken özelliklerinden sadece birkaçı.

BSI'nin ödüllü metodolojisi Nine Steps to Success®, bir stratejik planlama ve yönetim sistemi geliştirmek üzere kurgulanmış, temeli kurumsal karneye dayanan pratik ve disiplinli bir yaklaşımdır. Otomasyon, kurumsal karne sistemini kurma çalışmalarına düzen ve disiplin kazandırır, tamamen farklı kurumsal verilerin bilgiye dönüştürülmesine yardımcı olur ve performans bilgisinin içeride çalışanlara, dışarıda ise diğer ilgili pay sahiplerine iletilebilmesini sağlar. Kısacası otomasyon, gerçek performans bilgisine ve iş zekasına hızlıca erişimi mümkün kılarak daha iyi kararlar almayı destekler.


OTOMASYONLA STRATEJİYE ODAKLANIN

  Teknoloji

 • Tamamen web tabanlı
 • En son J2EE (Java 2 Enterprise Edition) teknolojisi
 • Birçok tarayıcıda kullanılabilir
 • Harita gösterimi ile performans izleyebilme  

  Kritik İnisiyatiflerin (Projelerin) Yönetimi

 • Her projenin bütçesi, sorumluları, bitiştarihleri, alt görevlerini yönetebilme
 • Projeleri karne ve hedeflerle ilişkilendirebilme
 • Kişilere veya gruplara görev atayabilme ve takibi

  Kullanım Kolaylığı

 • Internette dolaşmak kadar kolay kullanım
 • Tek tıkla içerik geliştirebilme
 • CSV dosyası ve SQL ile veri girebilme
 • Arama fonksiyonu

  Raporlar

 • Hazır raporlar
      a) Kırmızı göstergeler
      b) Gri göstergeler (eksik veriler)
      c) Metrik karşılaştırma raporu
 • Mevcut verilerle yeni raporlar oluşturabilme

  Strateji Haritaları

 • Alt seviyelere indirgeyebilen yapıda
 • Yeni veri girişinden sonra otomatik strateji haritası güncelleme

  Masaüstü Araçları ile Entegrasyon

 • Grafikleri, raporları ve karneleri MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, Adobe Acrobat gibi araçlara aktarabilme

  Alt Seviyelere İndirilebilen Karneler

 • Tüm organizasyona kurumsal karne yayılımı
 • Departman, grup, hatta çalışan düzeyine indirgeme
 • Birimleri aynı hedefte hizalama
 • Otomatik hesaplama ve ağırlıklandırma
 • 11 değişik skorlama türü
 • Tarihsel karne performansı izleme

  Görsel ETL Aracı – Connect

 • Kurumsal verilere direkt bağlantı
 • Metrikler ile kolayca ilişkilendirme
 • Periyodik bağlantılar ile otomatik dönemsel güncellemeler

  Dashboard

 • Çizelgeler, raporlar gibi serbest dashboard formları yaratabilme
 • Kullanımı kolay, güçlü dashboardlar

  iPad ve Mobil Araç Desteği

 • Blackberry ve iPhone kullanıcı ara yüzü
 • Flash gerektirmediğinden dashboard dahil pek çok fonsiyonalitenin iPad üzerinden izlenebilmesi

    İletişim

  • Karnenin her seviyesinde açıklama girme imkanı
  • Kullanıcı- zaman logları ile birbirine bağlı, blogtipi yorum girişi
  • Güncelleme hatırlatmaları
  • Metrik kritik seviye uyarıları
  • Yönetici Özeti bölümleri

  Broşür için tıklayınız..


  Duyurular
  AlenosBiz_iç